Pivovar v Pikovicích

Pivovar Pikovar se nachází v malebném údolí řeky Sázavy v Pikovicích - odtud i název našeho piva.
Vyrábíme pivo tradičním způsobem s použitím nejmodernějších technologií a nejkvalitnějších surovin.
Budeme rádi pokud si uděláte výlet a přijedete ochutnat Pikovar přímo do Pikovic.

The brewery in Pikovice
Pikovar Brewery is located in the picturesque valley of the Sázava River in Pikovice - hence the name of our beer.
We produce beer in the traditional way using the latest technology and the highest quality ingredients.
We will be glad if you make a trip and visit us to taste Pikovar directly in Pikovice. 

HTML Editor